Pazartesi, Şubat 02, 2009

ihlal mi ihmal mi

Tarih Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'yla ortak bir çalışma yürüterek ilk ve ortaöğretim ders kitaplarındaki insan hakları ihlallerini beş yıl sonra yeniden araştırdı ve bu araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

139 ders kitabı, 75 öğrenci ve öğretmen kılavuz kitabı tarandı.

Tarama sonuçlarına göre 69 ilköğretim kitabının yalnızca ikisinde, 70 ortaöğretim kitabının da yalnızca dokuzunda, toplamda da ders kitaplarının sadece yüzde sekizinde insan hakları ihlaline rastlanmadı.

Hak ihlallerinde hem ilköğretim hem de ortaöğretimde ilk sırayı 'eleştirel bir bakış açısı geliştirilememesi ve 'eğitim felsefesi' ihlali alırken, ikinci sırayı, içinde dışlamayı barındıran doğrudan insan hakları ihlalleri alıyor.

Raporda ilköğretimde en sorunlu dalların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Hayat Bilgisi ders kitapları olduğuna, ortaöğretimde ise Tarih, Din, Felsefe ve Edebiyat ders kitaplarındaki dışlayıcı, milliyetçi ve militarist yaklaşımların ağırlığına dikkat çekiliyor.

Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet ihlallerinde beş yıl önceye göre bir azalma olsa bile bu ihlallerin devam ettiğinin de altı çiziliyor. Ders kitaplarının diline hakim olan söylemler ise şöyle sıralanıyor:

"Şiddet ve ölüm yüceltiliyor. Ülkedeki azınlıklar ve etnik gruplar yok sayılıyor, farklılıklar tehlike olarak görülüyor. İç ve dış tehdit algısı sürekli canlı tutuluyor. Din eğitimi Sünni İslam anlayışına dayalı yürütülüyor. Militarizm ağırlıklı bir dil kullanılıyor. Bilgi, eleştirel akıl yürütmeyle temellendirilmek yerine otoriteye gönderme yapılarak doğrulanıyor."

kaynak: sabah.com.tr

Hiç yorum yok: